Diagnostika těla

Lidské tělo se skládá z vody, proteinů, tuku, minerálů a dalších důležitých látek. Tyto složky jsou zastoupeny v určitém poměru.Zdraví lidé mají tento poměr vyvážený. Jestliže provedeme analýzu složení těla, můžeme zjistit, zda je složení těla vyvážené či nikoliv. Bioimpedanční analýza může sloužit i k určení stavu obezity, otoků, nedostatku proteinů ve stravě, může odhadnout a zhodnotit stav metabolismu apod. Díky výsledkům, získaných měřením tělesného složení můžeme nalézt cestu, jak uvést tělo zpátky do rovnováhy. Analyzátor složení těla tak slouží jako základní nástroj pro testování zdraví organismu, k prevenci a sledování průběhu nemocí.